Property management and financial investments.

AB Cimbria är ett privat investmentbolag som förvaltar och investerar i börsnoterade bolag, onoterade bolag, kommersiella fastigheter i väst Sverige och i skogsfastigheter. Ägandet kan vara både i majoritet och av minoritets karaktär.

Strategi

I de bolag där ägandet överstiger 10%, är strategin att vara en aktiv delägare. Övriga investeringar syftar till att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Bolagen

Cimbrias innehav omfattar verksamheter inom fastighet, kapitalförvaltning och retail.

Cimbria

AB Cimbria investerar i kommersiella fastigheter, skogsmark och finansiella instrument. Private placement sker i detta bolag.

Besök

Cimbria Herrekiperingen

Cimbria Herrekiperingen herrekiperingens verksamhet består av herrmodeförsäljning på Nordiska Kompaniet, Stockholm.

Besök

Bryggaregatans Konfektion/Stenströms flagshipstore

Bryggaregatans Konfektion/Stenströms flagshipstore herrekiperingens verksamhet består av herrmodeförsäljning i Stenströms flagshipstore Sturegallerian, Stockholm.

Besök

Coriandre Invest

Coriandre Invest AB investerar i fastigheter och driver management i fastighetsbolag.

Besök

Fastmax AB

Fastmax AB är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Borås. Förvaltar, förädlar och bygger kommersiella fastigheter.

Besök